Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ

ΣΩΜΑ -ΨΥΧΗ

"ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσα"Γεν.β΄7

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

"ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδέν τέρπεται ἒπ ἂπωλεία ζώντων. ἔκτισε γάρ εἰς τό εἶναι τά πάντα, καί σωτήριοι οἳ γενέσεις τοῦ κόσμου, καί οὐκ ἔστιν ἒν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ἄδου βασίλειον ἒπί γῆς, δικαιοσύνην γάρ ἂθάνατος ἐστιν"(Σοφ. Σολ.α΄13-15)

"Καί ἐνετείλατο Κύριος ὃ Θεός τῶ Ἂδάμ λέγων , από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώσει φαγή, απο δε του ξύλου του εν τω παραδείσω του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόνβ ου φάγεσθε απ'αυτοῦ, ῆ δ'αν φάγητε ἀπ'απ΄αυτοῦ, θανάτω αποθανεῖσθε"(γεν. 2,16-18)

"ἐπειδή γάρ δι ἀνθρω΄που θάνατος και δι'ανθρώπου ανάστασις νεκρῶν, ὤσπερ γάρ ἐν τῶ Ἀδάμ πάντες ἂποθνήσκουσινβ, ουτως και τω Χριστῶ πάντες ζωοποιηθήσονβται"(Α κορ. 15,21)

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΜΑΡΤΙΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ

((Αυτός γαρ οσατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός...και οι διάκονοι αυτου μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης"(Κορ.Β΄11,14-125)

ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΕΛΩΝΙΑ

"Τα πνευματικά της πονηρίας εν τοῖς έπουρανίοις"(εφ.6,12)

"Ο αντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη"(Πετρ. α'5,8)

ἑις το πύρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτοῦ"(Ματθ.25,41)

"ὀτι ούκ έστι η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά πρός τας αρχάς και εξουσίας , προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευαμιτκά της πονηρίας εν τοις ουρανίοις"(Εφ.6,12)

"τον αρχοντα της εξουσίας του αέρος"(εφ.2,2)

ἁναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά"Εφ.6,13)

"ίνα ο εξ εναντίας εντραπή μηδέν έχων περί ημών λέγειν φαύλον"Τίτον 2,8)

σελ.125(Ροουζ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΘΑΝΑΤΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ

ΒΙΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

(ιΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΑΔΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ(αΒΕΛ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

ΤΕΛΩΝΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΕΣ

Οι 4 πειρασμοί των τελευταίων λεπτών

1.Η αμφιβολία της πίστης

2.Η απελπισία

3.Κενοδοξία και εμπιστοσύνη στα καλά έργα μας

4.Επιθανάτιες φαντασίες(ο διλάβολος για να μας πλανήσει βλέπουν φώς

Ο Αγιος Γρηγόριος ο διάλογος

Θείες οπτασίες

Δαιμόνων

Μοναχή Ρωμύλα(σελ.87)

Αββας Σισώης, Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Μνήμη θανάτου(κλίμαξ 6ος λόγος)

Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς;

 1. Αγιον ευχέλαιον
 2. Ιερά εξομολόγηση
 3. Θεία κοινωνία
 4. Προσευχές στην Θεοτόκο(Απόδειπνο, Ασπιλε...Ιερά παράκληση),
 5. ψαλμοί.
 6. Προσευχές για την αναχώρηση της ψυχής

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΦΟΒΕΡΟΝ-ΒΙΑΙΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ

(Χωρισμός ψυχής απο το Σώμα)

Μυστήριον Μέγα

ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΓΙΟΥΣ, ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΔΑΙΜΟΝΕΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΗ

3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΩΝΙΑ (20 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ)

ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

9Η ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ

40Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Αγγελοι, Δαίμονες(Τελώνια)-Οπτασίες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ

ΠΡΟΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

 1. Εξωσωματική εμπειρία

2. συνάντηση με άλλους τεθνεόντας

 1. Θέα φωτεινής ύπαρξης

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

χωρισμός απο την ψυχή

καύση νεκρών

ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΥΧΗΣ

Χωρισμός απο τον Θεό

ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ

Πριν την κηδεία

 1. Λάδι -νερό
 2. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ(ενδύεται νεα στολή μπαίνεισ ε νεα ζωή)
 3. Αλειωτα σώματα
 4. Καύση νεκρών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΘΝΕΟΝΤΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

 1. Τέλεση θείας Λειτουργίας(προσφέρουμε:1.Πρόσφορο, 2.Οινος 3.Θυμίαμα, 4.Κερί)

κόλλυβα ονομάζουμε το βρασμένο σιτάρι

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

2.ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΕΣ

ΤΡΙΗΜΕΡΑ(Τριήμερη ταφή του Κυρίου)

2.ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ (εννέα τάγματα αγγέλων)

3.ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΑ(Ανασταση εως Ανάληψη 40 μέρες)

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

 1. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΩΝ Αποκρεω
 2. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κάθε σάββατο υπερ των κεκοιμημένων

Η ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ

που πηγαίνει;

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Ή ΚΟΛΑΣΗ

ΤΟΠΟΙ ΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΟΙ

Οι ψυχές ενδιαφέρονται για τους ζωντανούς(Φτωχός λάζαρος και πλούσιος)

Μέση κατάσταση των ψυχών(μερική κρίση)

ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑς ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Τρίς αιρετικές δοξασίες:

1.Αποκατάσταση των πάντων

2.Καθαρτήριον πύρ

3.Μετενσάρκωση.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ:

1.Η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας για τη σωτηρία μας

2.Μετά θάνατο κρίση

3.Δευτέρα παρουσία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ

Αγιος Νικόδημος για τη μέλουσα κρίση

ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

Πού είναι τα σώματα

Παράδεισος-Βασιλεία του Θεού

Κόλαση-Αδης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

1.επίγεια ζωή

2.Μεση κατάσταση των ψυχών μετα θάνατο.

3.Ανασταση των σωματων

4.Η ζωή του Μέλλοντος αιώνος